บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ และมียอดสั่งซื้อมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลดแล้ว) และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่ทางบิ๊กซีกำหนด

 1. พื้นที่ให้การจัดส่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) เชียงใหม่, ภูเก็ต, พัทยา

 2. สถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่บริการโดย รอบไม่เกิน 25 กิโลเมตร (จากสาขาที่จัดส่ง) หรือตามเงื่อนไขที่ทางบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์กำหนด

 3. บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ มีรอบในการจัดส่ง 4 รอบ

     •  10:00 – 12:00 น.

     •  12:00 – 14:00 น.

     •  16:00 – 18:00 น.

     •  18:00 – 20:00 น.

 

หมายเหตุ สำหรับใบสั่งซื้อที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเลือกรอบการรับสินค้าได้ตั้งแต่ 16:00-20:00 น. เท่านั้น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

4.เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง พนักงานจัดส่งสินค้าจะใช้เวลาในการบริการส่งสินค้าไม่เกิน 20 นาที/ใบสั่งซื้อ/ท่าน การจัดส่งสินค้าตามรูปแบบที่พักอาศัย

     •  สถานที่รับสินค้าเป็นบ้านพักอาศัย พนักงานจัดส่งสินค้าจะจัดส่งที่ประตูหน้าบ้าน

     •  สถานที่รับสินค้าเป็นอาคารสำนักงาน, คอนโด พนักงานจัดส่งสินค้าจะจัดส่งที่เคาน์เตอร์ต้อนรับของทางอาคาร (reception).

     •  สถานที่จัดส่งแฟลต, อพาร์ตเมนต์ พนักงานจัดส่งสินค้าจะจัดส่งสินค้าที่ชั้น 1 ของอาคารเท่านั้น.

5.การจัดส่งสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศ และสินค้าที่มีการติดตั้ง

     •  ราคาที่แสดงในเว็บไซต์จะไม่รวมค่าบริการในการติดตั้ง รวมไปถึงอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม(ถ้ามี)

     •  วันที่ติดตั้ง จะขึ้นอยู่กับการนัดหมายของพนักงานติดตั้ง และลูกค้า

     •  ท่านจะได้รับการโทรนัดหมาย จากพนักงานติดตั้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

     •  ระยะทางในการจัดส่งสินค้า 25 กิโลเมตร (นับจากที่ตั้งสาขาที่ทำการจัดส่ง) กรณีท่านอยู่นอกพื้นที่การจัดส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

วิธีการรับสินค้า(จัดส่งสินค้าถึงบ้าน)

 1. พนักงานจัดส่งสินค้า ติดต่อลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

 2. แสดงใบสั่งซื้อ แบบพิมพ์ หรือ E-mail คู่กับบัตรประชาชน (โดยชื่อผู้รับสินค้าจะต้องตรงกับใบสั่งซื้อ) เพื่อยืนยันการรับสินค้า

 3. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า

 4. พนักงานจัดส่งสินค้า ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

 5. ลูกค้าชำระค่าสินค้า ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต

 6. เซ็นรับสินค้าในใบสั่งซื้อ(สาขาเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า)

 7. ลูกค้ารับสินค้า

   

ค่าบริการจัดส่ง

 • บริการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลดแล้ว) และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่ทางบิ๊กซีกำหนด เท่านั้น 

 • กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th ตั้งแต่ 1 - 500 บาท พร้อมเลือกบริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะคำนวนค่าบริการจัดส่ง 79 บาท / ใบสั่งซื้อ (ให้บริการเฉพาะพื้นที่ให้บริการเท่านั้น)

 • กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th ตั้งแต่ 501 - 1,500 บาท พร้อมเลือกบริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะคำนวนค่าบริการจัดส่ง 59 บาท / ใบสั่งซื้อ (ให้บริการเฉพาะพื้นที่ให้บริการเท่านั้น)