www.yesgroupsuccess.com

บริษัส เยสกรุ๊ป จำกัด

 

บริหารการจัดการเครือข่ายผู้บริโภค ทุกการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้ชีวิต

SUCCESS TOGETHER

PASSIVE CASH BACK

 

ข้อความสำคัญ

จำนวนเงินรางวัล ส่วนลดพิเศษเป็นไปตามเงื่อนไขระบบบริหารการจัดการเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้สมาชิก

 

เงินรางวัล โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนการตลาด เป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ Yes group เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก จากการใช้จ่ายผ่านระบบของ Yes group จากการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน ราคาที่ถูกกว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสความมั่นคงให้กับสมาชิก จากการใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และ เป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่มั่นคงให้กับ Yes Group และสมาชิกเอง สมาชิก จำเป็นต้องยอมรับ ระบบ เงื่อนไขการจัดการ จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับทุกกรณี

เงินค่าการตลาดที่ผู้ประกอบการมอบให้  Yes group ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล ส่วนลดพิเศษที่มอบให้คืนจากสมาชิก ที่กระทำการใดเป็นที่เสื่อมเสีย หรือเสียหายแก่ Yes group 

YES GROUP PLAN  click