www.yesgroupsuccess.com

บริษัส เยสกรุ๊ป จำกัด

 

บริหารการจัดการเครือข่ายผู้บริโภค ทุกการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้ชีวิต

SUCCESS TOGETHER

PASSIVE CASH BACK

 

ข้อความสำคัญ

จำนวนเงินรางวัล ส่วนลดพิเศษเป็นไปตามเงื่อนไขระบบบริหารการจัดการเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้สมาชิก

 

เงินรางวัล โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนการตลาด เป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ Yes group เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก จากการใช้จ่ายผ่านระบบของ Yes group จากการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน ราคาที่ถูกกว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสความมั่นคงให้กับสมาชิก จากการใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และ เป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่มั่นคงให้กับ Yes Group และสมาชิกเอง สมาชิก จำเป็นต้องยอมรับ ระบบ เงื่อนไขการจัดการ จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับทุกกรณี

ตัดยอดคำนวนผลประโยชน์แบบ  Real time

โอนเงินเข้าบัญชี สมาชิก ทุกว้นที่ 15 เดือนถัดไป

ทุก รหัส ที่มีรายได้ และมีรายได้อยู่ในระบบสมาชิกของตัวเอง ระบบจะกันรายได้ในระบบของทุกรหัสสมาชิก จำนวนรหัสละ  1,200 บาท เพื่อเป็นรายได้สำรองไว้ใช้จ่ายในระบบ Package ประจำเดือน ตามแผน Success Pay เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้สมาชิกทุกเดือน และรายได้ส่วนที่เกิน 1,200 บาท จะแสดงในทุกรหัสสมาชิกในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โอนจำนวนเงินส่วนที่เกิน 1,200 บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ของจำนวนที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของ สมาชิก ที่แจ้งไว้กับบริษัทในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

 

เงินค่าการตลาดที่ผู้ประกอบการมอบให้  Yes group ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล ส่วนลดพิเศษที่มอบให้คืนจากสมาชิก ที่กระทำการใดเป็นที่เสื่อมเสีย หรือเสียหายแก่ Yes group 

YES GROUP PLAN  click