top of page
MANAGEMENT NETWORK
การออม การใช้จ่าย การลงทุน การแบ่งปัน การบริหารการจัดการรายได้ของตนเอง ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด ยืนยันทุกคนรับความมั่นคงของชีวิต โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต YES GROUP

Member สิทธิรับรายได้

สมัครสมาชิก Yes Group โดยไม่มีค่าสมัคร

 

1.ซื้อสินค้าและบริการ กับสินค้าและบริการที่เป็น พันธมิตร ทางการค้ากับ Yes Group รับ รหัสสิทธิรับรายได้ฟรี

2.อัพเกรดการทำรายการเติมเงินมือถือลด 2.5 เปอร์เซ็นต์  รับรหัสสิทธิรับรายได้ฟรี 

สมาชิก Yes Group ได้รับ
 
1.โอกาสรับรายได้ที่มั่นคงจากแผนการบริหารการจัดการ รายได้จากส่วนแบ่งการตลาดจากสินค้าและบริการในระบบ AFFILIATE
2.สิทธิซื้อสินค้า และ บริการในระบบ AFFILIATE ที่ร่วมรายการในราคาส่วนลดพิเศษ
3.สิทธิทำรายการเติมเงินมือถือรับส่วนลด 2.5 เปอร์เซ็นต์ ทุกครั้งที่ทำการเติมผ่านระบบสมาชิก Yes Group
 

ทุกคนโปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนสมัครเป็น สมาชิก และ ยินดียอมรับเงื่อนไขทุกประการ

รับรายได้จาก

1.รหัสรับรายได้จาก Package ตามจำนวนรายได้ที่กำหนดไว้ รับรายได้ตามจำนวน บาท / ชั้น ที่กำหนดไว้แต่ละ รหัส ใต้สายงานใน Package ที่กำหนด

2.รับรายได้จาก ส่วนแบ่งการตลาดที่เกิดจากการซื้อสินค้า และ บริการ จากสินค้า และ บริการที่เป็นพันธมิตร กับ Yes Group ที่มอบจำนวน PV.กำหนดเป็นค่าการคำนวนรายได้จ่ายตามระบบตามแผน Success Pay ให้จากการที่ สมาชิก ซื้อสินค้าและบริการ

44    ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า EXTRA 20 บาท.10ชั้น.    237บาท   
43    ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า110Successรับ/จ่าย10B/10 ชั้น110บาท

40    ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า Yes capital special 1.5 รับ7จ่าย2ชั้น 3

31    LOVE BITส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า รับ1- 4บาท 7ชั้น เติมมือถือลด2.5 20บาท

 

41    รับ และ จ่าย 1.5/7ชั้น 42บาท   6 รหัส Team support    

33    Special Package 99 บาท 6บาท./10ชั้น10รหัสTeam support

3      Success Package  190 บาท  70PV.30 รหัส Team support

Package สร้างรายได้

MANAGEMENT

MANAGEMENT

Yes Group เกิดขึ้นจากเป้าหมายของความต้องการให้ทุกคน สามารถสร้างรายได้จากทุกการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยอาศัยการรวมตัวที่แข็งแกร่งของสมาชิก เป็นเครือข่ายที่มั่นคงเพื่อมีอำนาจต่อรองจาก สินค้า และ บริการ โดยเป็นเครือข่ายที่มีกำลังซื้อ สินค้า และ บริการ สามารถแบ่งค่าการตลาดมาให้ Yes Group บริหารจัดการสร้างรายได้ จากการจัดการตามแผนบริหารการจัดการเครือข่ายผู้บริโภคอย่างเป็นระบบให้ สมาชิก ทุกคน และ เป็นการสร้างประโยชน์ให้สินค้า และ บริการ ด้วยการจัดสรรผลประโยชน์อย่างลงตัว นำไปซึ่งรายได้ที่มั่นคงแก่ สินค้า และ บริการที่เป็นพันธมิตร มีรายได้มั่นคงทั้ง สมาชิกผู้บริโภค และ ความมั่นคงของผู้ประกอบการ

 

 สมัครสมาชิกโดยไม่มีค่าสมัคร

 

Yes Group ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ สมาชิก ทุกคนต้องทำความเข้าใจกับระบบการจัดการสร้างรายได้ ระบบการจัดการของ Yes Group มีการตัดรายได้ที่ระบบสร้างไว้ใน รหัสสมาชิก มาสร้างรายได้ที่มั่นคงทุกเดือนให้ สมาชิก อย่างยั่งยืน

รายได้ที่เกิดขึ้นจาก Yes Group จึงเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารการจัดการของเครือข่าย สมาชิก ให้เป็นเครือข่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง และระบบการบริหารการจัดการที่แตกต่างของ Yes Group ทั้ง 2 ส่วน เป็นหัวใจของการนำทุกคนสู่ความมั่นคงของชีวิต การมีเครือข่ายผู้บริโภคที่เติบโตแข็งแกร่ง และ การยอมรับในระบบการจัดการ รายได้ในระบบสมาชิก เป็นรายได้ที่ Yes Group สร้างขึ้นมาและ สงวนสิทธิในการจัดการตามระบบที่แสดงไว้ทุกประการ (การตัดรายได้ในระบบมาบริหารจัดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน)

รายได้ที่ Yes Group มอบให้เป็นรายได้ที่ ผู้ประกอบการ ผู้เป็นพันธมิตรกับ Yes Group มอบให้แก่ Yes Group นำมาเข้าสู่ระบบการบริหารการจัดการของ Yes Group ตามแผน Success Pay ด้วยระบบ Rotation System เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ สมาชิกทุกคน อันจะเป็นผลให้ ผู้ประกอบการจะมีฐานลูกค้าที่เข้มแข็งเป็นการนำส่วนแบ่งการตลาดมามอบให้กับสมาชิกโดยตรงเพื่อให้สมาชิก สามารถใช้เงินอย่างมีคุณค่าที่สุดในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยสมาชิก Yes Group ไม่มีการใช้เงินลงทุนกับโอกาสเพื่อรับรายได้ในระบบแต่อย่างใด สมาชิกทุกคนจำเป็นต้องยอมรับในกระบวนการจัดการสร้างรายได้ที่มั่นคงของระบบทุกขั้นตอน

 

 

 

Yes Group  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำพา สมาชิก ทุกคนเดินสู่ความมั่นคงทางการเงิน และ อิสระภาพที่แท้จริง

 

 

รายได้ที่ Yes Group มอบให้เป็นรายได้ที่ ผู้ประกอบการ ผู้เป็นพันธมิตรกับ Yes Group มอบให้แก่ Yes Group นำมาเข้าสู่ระบบการบริหารการจัดการของ Yes Group ตามแผน Success Pay ด้วยระบบ Rotation System เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ สมาชิกทุกคน อันจะเป็นผลให้ ผู้ประกอบการจะมีฐานลูกค้าที่เข้มแข็งเป็นการนำส่วนแบ่งการตลาดมามอบให้กับสมาชิกโดยตรงเพื่อให้สมาชิก สามารถใช้เงินอย่างมีคุณค่าที่สุดในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยสมาชิก Yes Group ไม่มีการใช้เงินลงทุนกับโอกาสเพื่อรับรายได้ในระบบแต่อย่างใด สมาชิกทุกคนจำเป็นต้องยอมรับในกระบวนการจัดการสร้างรายได้ที่มั่นคงของระบบทุกขั้นตอน

bottom of page