top of page

ขั้นตอนการแจ้งซื้อขอสิทธิ์

Login เข้าระบบสมาชิก click

ทุกการใช้จ่ายถูกกว่า สร้างความมั่นคงของเครือข่าย สร้างรายได้ ความมั่นคงให้ชีวิต

Login เข้าระบบสมาชิก โดย Pass 4 ตัวหน้าบัตรประชาชน

กอกข้อความตามแบบฟอร์ม

1.ช่องผู้แนะนำคือ รหัสที่ทำการ Login หรือ รหัสที่ต้องการให้ รหัสที่ได้รับจากการซื้อ ไปต่อใต้สายงาน

2. ชื่อ *    นามสกุล  ของผู้ที่ต้องการให้เป็นผู้รับสิทธิในการรับ รหัสใหม่ ต้องใส่

3.เลขบัตรประชาชน ต้องใส่

4.เบอร์โทร ต้องใส่

5.อีเมล   ต้องใส่

7.ซื้อสินค้าจาก ต้องใส่

 

8. ราคาซื้อ  ต้องใส่

 

9.วันเวลาที่ซื้อสินค้า ต้องใส่

10.กดสมัคร  

รับรหัสทันที พร้อม Pass เข้าสู่ระบบสมาชิก

รอรับการ Active วันที่ 24 ของเดือนถัดไป หลังการซื้อสมบูร์ณ ชำระราคา ไม่มีการคืนสินค้า และ ซื้อผ่านระบบ Yes group อย่างถูกต้อง 

bottom of page