top of page
ร้านค้าติดตั้งแอป

ร้านค้าออฟไลน์ ( ร้านทั่วไป ) และร้านค้าเดลิเวอรี่ติดตั้งแอปเปิดระบบรองรับทุกคำสั่งซื้อ

ระบบ IOS

สแกนคิวอาร์โค้ดเวปไซต์ เพื่อเพิ่มแอปบนมือถือ

1. แตะ ไอคอน แชร์

2. แตะ เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม

3. เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ แตะ เพิ่ม เสร็จสิ้น

bottom of page