top of page

แฟรนไชส์ เฮช แฮปปี้เนส
รับรายได้จากทุกการใช้จ่ายผ่าน H ทั่วโลก
Yes group platform

Affiliate Program

Platform พัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ฮาร์ดแวร์ธุรกิจ เกี่ยวกับ รับส่งผู้โดยสาร การจัดการร้านอาหารครบวงจร สั่งอาหารรับอาหารที่ร้าน สั่งอาหารในระบบเดลิเวอรี่ ระบบสั่งอาหารด้วยเมนู QR code
และการขาย ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

H Delivery

ขี่รถ

H Drive

การชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด

QR Manu

Cashier

POS

การจับมือกัน

Partner

การทำงานร่วมกัน

Affiliate

การเข้าร่วมธุรกิจ

แฟรนไชส์ เฮช
ปลอดค่าธรรมเนียม

ชำระเงินประกันยืนยันการร่วมธุรกิจและประกอบการ 18,000 บาท ได้รับคืนทันทีเมื่อเริ่มประกอบการตามเงื่อนไขธุรกิจ หรือเมื่อครบระยะเวลาสัญญาการประเมิณผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท 12 เดือนตามเงื่อนไขธุรกิจ

 

งบการลงทุน 20,000 - 40,000 บาท เป็นค่าอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ( สามารถใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้ว ) ป้ายชื่อสำนักงานธุรกิจ

 

ต้นทุนค่าสินค้า การติดตั่งระบบให้กับผู้ใช้ระบบการจัดการร้านค้า ไม่มี

ค่ารอยัลตี้ฟีส์ ไม่มี

ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์ ไม่มี

* เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*

ตัวแทนในพื้นที่

สิทธิ์พิเศษ
เหนือระดับกว่าใคร

สิ่งที่ได้รับจากการได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้ได้รับสิทธิ์การบริหารจัดการในเขตพิ้นที่

 

  1. เป็นผู้อนุมัติ ร้านค้าพาร์ทเนอร์ ไรเดอร์ ในระบบเดริเวอรี่ เฮชไรด์ คนขับรับส่งผู้โดยสาร บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน  H Happiness ในเขตพิ้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

  2. สิทธิ์ในการติดตั่งระบบให้กับผู้ต้องการใช้ Platform ระบบการจัดการของ H Happiness รับส่งผู้โดยสาร การจัดการร้านอาหารครบวงจร สั่งอาหารรับอาหารที่ร้าน สั่งอาหารในระบบเดลิเวอรี่ ระบบสั่งอาหารด้วยเมนู QR codeและการขาย ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รัผลประโยชน์รายได้ตามเงื่อนไข (Affiliate Program)

  3. รายได้จำนวน 1 เปอร์เซ็นต์จากทุกยอดรายได้จากการเรียกใช้บริการเฮชไรด์ รับส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน  H Happiness จากผู้ใช้โดยตรงในเขตพิ้นที่สิทธิ์ของตน 

  4. รายได้จากทุกการใช้บริการทุกฟังชั่นผ่านแอปพลิเคชัน H Happiness จากผู้ใช้โดยตรงในเขตพิ้นที่สิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง

  5. รายได้จากทุกการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน H Happiness จากผู้ใช้ทั่วประเทศในเขตทุกพิ้นที่ให้บริการทุกฟังชั่นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน  H Happiness

  6. รับโบนัสส่วนแบ่งจากรายได้รวมของรายได้จากทุกๆสาขาแฟรนไชน์ H Happiness

  7. รายได้โดยประมาณคำนวนจากจำนวนผู้ใช้ระบบ H ในการซื้อสินค้าและบริการ                                                                         จากจำนวนพื้นที่ให้บริการเป้าหมาย 10 สาขาในปี 2567 จำนวนผู้ใช้   บริการผ่านแอปพลิเคชัน  H Happiness รวม 150,000 คน จากทุก   สาขา  ยอดรายได้โดยประมาณ                                               1. จากผลประกอบการในเขตพื้นที่สิทธิ์การให้บริการของพิ้นที่เจ้าของ แฟรนไชส์ เฮช .........                                                       2. จากผลประกอบการรวมในทุกเขตพื้นที่การให้บริการของ แฟรนไชส์ เฮช .............. บาท  จากจำนวนพื้นที่ให้บริการเป้าหมาย 10 สาขาในปี 2567

 

*จำนวนส่วนแบ่งเงินรายได้ โบนัส เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวนเงินที่จะได้รับ เงื่อนไขการได้รับโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์.webp

ตัวแทนขยายพันธมิตร

Franchise
ในรูปแบบฟรี

สินค้าและบริการ แพลตฟอร์มการให้บริการการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์ม สร้างรายได้ให้ผู้ขายสินค้า ผู้ขายบริการ และ ผู้ซื้อสินค้าและบริการด้วย Affiliate Program

เปิดรับขยายสาขาแฟรนไชน์จำนวนจำกัด เพื่อบริษัทจะสามารถให้การดูแลสนับสนุนอย่างทั่วถึง ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

 

เป้าหมายธุรกิจ บริษัทจำกัดจำนวนสาขาไว้ที่ 10 สาขาภายในปี 2567

จำนวนสาขาเป้าหมาย 30 สาขาใน 30 จังหวัดภายในปี 2568

การลงทุนเป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำเป็นการลงทุนเครื่องใช้สำนักงานแต่มีรายได้ที่ยั่งยืน

รูปแบบร้าน

ตัวแทนขยายร้านค้าพันธมิตร ร้านอาหาร ไรเดอร์ เฮชไรเดอร์ คนขับรับส่งผู้โดยสาร บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันสัญชาติไทย

อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คนขับได้รับรายได้ที่เป็นธรรม บริการติดตั่งระบบการจัดการร้านค้า

 

ขนาดพื้นที่

พื้นที่สำนักงานสามารถใช้สถานที่ขนาดเริ่มต้น 20 ตรม. ใช้เป็นสำนักงาน

สมัครร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ เฮช แฮปปี้เนส 

บริษัท เยส กรุ๊ป จำกัด

77 หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี , พยุหะคีรี, นครสวรรค์, ประเทศไทย

123-456-7890 

  • Facebook

ขอบคุณ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

bottom of page