เพื่อให้ได้สิทธิ์  LAZADA ซื้อผ่าน APP. บนมือถือเท่านั้น