ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าพันธมิตร  ทุกการใช้จ่ายสิทธิ์รับเงินคืน รับรายได้จากทุกการใช้จ่ายผ่านร้านค้าพันธมิตรของทุกคน ส่งต่อรายได้ที่่มั่นคงให้กับร้านค้าพันธมิตร ทั้งระบบ สร้างการเติบโตของลูกค้าอย่างมั่นคง ร้านค้าพันธมิตร หยุดขายรายได้ไม่หยุด

ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าพันธมิตร

ฟรีสมาชิก Yes group  รับสิทธิ์รับรายได้มูลค่าเริ่มต้นตาม Package ที่ได้รับ

ส่งรายได้เข้าสู่กระเป๋ารายได้เดิมของตนเอง และร้านค้าเดิมผู้มอบ สิทธิ์รับรายได้ให้ และสมาชิกอื่นตามระบบ Rotation

เครือข่ายเติบโตไม่สิ้นสุดสร้างรายได้จากทุกการใช้จ่าย

ด้วยระบบ Rotation System การเติบโตของเครือข่ายการสร้างรายได้จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าพันธมิตร

จากทุกยอดขายสินค้าของร้านค้าพันธมิครทั้งระบบทั่วโลก