top of page
ชำระค่าโฆษณา ( ค่าการตลาด )

โอนเงินเข้าสู่ระบบ บัญชีบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ธนาคารกสิกรไทย 059-1-64786-5 นำสลิปแนบ 3 ขั้นตอน โอนเงินขั้นต่ำ 10 บาท

คำแนะนำ​

  1. เฮชกระจายค่าโฆษณาคืนให้กับลูกค้าของร้านค้า และแบ่งส่งคืนให้กับร้านค้าผู้ชำระค่าโฆษณาในกระเป๋าคอมมิชชั่น

  2. ระบบนำเงินค่าโฆษณาของร้านค้าเข้าสู่ระบบพัฒนารายได้ มอบคืนให้กับร้านค้าผู้ชำระ

bottom of page