top of page

ขับขี่หรือจัดส่งกับ เฮช เดลิเวอรี่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ไรเดอร์มีความมั่นคงในอาชีพ ไรเดอร์สามารถนำแพลตฟอร์ม เฮช เดลิเวอรี่ ไปใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขผู้ที่ประสงค์จะนำแพลตฟอร์มไปใช้ ได้เสนอพื้นที่ที่ประสงค์จะให้บริการเดลิเวอรี่มายังบริษัท โดยบริษัทจะคำนึงถึงจำนวนผู้ประสงค์ที่จะเป็นพาร์เนอร์คนขับในพื้นที่การเปิดให้บริการ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อให้ไรเดอร์ได้เป็นเจ้าของกิจการของตนเอง สร้างความมั่นคงร่วมกันในพื้นที่นั้น ๆ ผู้ที่ประสงค์จะนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ โปรดลงทะบียน แจ้งความประสงค์ลงรายชื่อ โดยบริษัทจะพิจารณาเปิดดำเนินการ เริ่มให้บริการเมื่อมีผู้แสดงความประสงค์ไม่น้อยกว่า 30 คน ในพื้นที่

รูปหน้าตรงผู้สมัคร
สลิปโอนเงิน 50 บาท
อัพโหลดไฟล์บัตรประชาชน

KBANK  กสิกร 059-1-647865 บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด

เมื่อกด สมัคร เฮช ไรเดอร์ เรียบร้อยแล้ว อย่าเพิ่งปิดหรือเปลี่ยนหน้า โปรดรอเวลาสักเล็กน้อย

เพื่อให้ระบบแจ้งยืนยันการส่งสำเร็จ เพื่อพาไปยังหน้าถัดไป

bottom of page