top of page
ขั้นตอนรีเซตรหัสผ่าน

เมื่อกดรีเซตรหัสผ่าน ระบบจะใช้เลข 4 ตัวท้ายที่สมาชิกกรอกในช่องเลขบัตรประชาชนครั้งล่าสุด เพื่อใช้เข้าสู่ระบบ

โปรดจดจำรหัสประจำตัว เพื่อรักษาผละประโยชน์การถอนเงินออมฟรีจากระบบ

bottom of page