top of page

SUCCESS PAY

MASTER PLAN MATRIX SYSTEM

Rotation System Plan

Rotation System Plan มิได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดเป็นเพียงการแสดงการคำนวนส่วนแบ่งรายได้ให้ สมาชิก 

Yes Group ดำเนินการจัดทำ ระบบบริหารการจัดการ ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ สมาชิก ทุกคน โดยสมาชิก ทุกคนสามารถมีรายได้ที่มั่นคง โดยไม่มีค่าสมัคร และ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ด้วยระบบการจัดการ แม้ หลังจากที่ สมาชิก ทุกคน สมัคร สมาชิก และ ได้รับ รหัสสิทธิรับรายได้แล้ว รหัส สมาชิกนั้น ไม่มีการซื้อซ้ำก็สามารถรับรายได้ที่มั่นคงได้

 

Yes Group มอบสิทธิในการนำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน รหัสสมาชิก ที่ สมาชิก เป็นเจ้าของ เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ทุกประการในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ยกเว้น สมาชิก ผู้ใดกระทำการใดด้วย วาจา  ลายลักอักษร หรือ ด้วยประการใด เป็นที่เสื่อมเสียแก่ บริษัท เยสกรุ๋ป จำกัด หรือ กระทำการใดเป็นการผิดจรรยา อย่างร้ายแรง Yes Group สงวนสิทธิที่จะทำการ ระงับการใช้สิทธิทั้งหมด หรือ บางส่วน เรียกคืนยกเลิก สิทธิในการ รับ ใช้ประโยชน์ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ศึกษาเพิ่มเติม จรรยาบรรณ

 

 

 

บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด
ความสำเร็จเราสร้างร่วมกัน
YESGROUP CO .,LTD.


​เราคือกลุ่มโปรแกรมเมอร์  และกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการค้าระบบเครือข่าย และระบบการค้าบนอินเตอร์เนตมากว่า 10ปี

มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุน และยกระดับมาตรฐานธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด มาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการทำงานในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรวมตัวกันเป็นเครื่อข่ายที่เข้มแข็งสมาชิกมีรายได้จากการบริหารเครือข่ายจาก YESGROUP และสามารถสร้างรายได้จากรายจ่ายประจำวันได้รับส่วนลดและรายได้ในรูปแบบ NETWORK MARKETING ก่อนนำ ROTATION SYSTEM มาสร้างความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายที่ YESGROUP นำสมาชิกและแผน ROTATION SYSTEM เข้าร่วมเพื่อทุกการใช้จ่ายสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างแท้จริง passive income และ เราต้องการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้คนไทยทุกคนเพื่อให้นักธุรกิจไทยและคนไทยทุกคน  มีเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่าและโปรโมทสินค้าสู่สากล  เพื่อให้คนในครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เนต เพื่อให้คนในครอบครัวทุกคน สามารถทำงานรวมกันได้ โดยมีการออกแบบแผนการทำงานเพียงเป็นโปรโมท และการติดต่อสื่อสารเท่านั้น เพื่อยกระดับการทำงานผ่านอินเตอร์เนต เป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เนตโดยสุจริต โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง เช่นยอดชายสินค้าของตัวเอง ยอดใช้จ่ายประจำวัน ,รายได้, จำนวนสมาชิกในองค์กร เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสแบ่งปันโอกาสดี ๆ นี้  ให้กับผู้ที่ต้องการความมั่นคง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต บวกกับ ระบบเครือข่ายธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับทุกคนในครอบครัว เพื่อให้สมาชิก ใช้จ่ายอย่างมีคุณค่า เงินของสมาชิกมีค่ามากที่สุด

 
Package สร้างรายได้
รายได้ตามแผน Success Pay
Member สิทธิรับรายได้

สมัครสมาชิก Yes Group โดยไม่มีค่าสมัคร

 

1.ซื้อสินค้าและบริการ กับสินค้าและบริการที่เป็น พันธมิตร ทางการค้ากับ Yes Group รับ รหัสสิทธิรับรายได้ฟรี

2อัพเกรด ทุกรายการเติมเงินมือถือรับส่วนลด 2.5 เปอร์เซ็นต์ 

รับรายได้จาก

1.รหัสรับรายได้จาก รหัสรับรายได้ที่ได้รับฟรี จากการซื้อสินค้า และ บริการ จาก พันธมิคร ของ Yes Group ตาม Package จำนวนรายได้ที่กำหนดไว้ รับรายได้ตามจำนวน บาท / ชั้น ที่กำหนดไว้แต่ละ รหัส ใต้สายงานใน Package ที่กำหนด

2.รับรายได้จาก ส่วนแบ่งการตลาดที่เกิดจากการซื้อสินค้า และ บริการ จากสินค้า และ บริการที่กำหนด PV.ไว้

Package สร้างรายได้

44    ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า EXTRA 20 บาท.10ชั้น.    237บาท /เดือน  
43    ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า110Successรับ/จ่าย10B/10 ชั้น110บาท/เดือน

40    ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า Yes capital special 1.5 รับ7จ่าย2ชั้น 3

31    LOVE BITส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า รับ1- 4บาท 7ชั้น เติมมือถือลด2.5 20บาท/เดือน

 

41    42บาท รับ/จ่าย 1.5  7 ชั้น สงวนสิทธิรายได้เพื่อพัฒนาสิทธิรับรายได้รายได้ที่มากขึ้น และ Passive เมื่อมี รหัสสมาชิกใต้รหัสตัวเอง 5,25 เต็ม  เพิ่ม 6 รหัส Team support 

33    Special Package 99 บาท 6บาท./10ชั้น10รหัสTeam suppor/เดือนt

3      Success Package  190 บาท  70PV.30 รหัส Team support/เดือน

 
รายได้จากทุกการใช้จ่าย จาก สินค้า และ บริการที่กำหนด PV.ไว้
รับ รหัส รับรายได้จากการซื้อสินค้า และ บริการที่กำหนดไว้
รับ รายได้ตามแผนการบริหารการจัดการ SUCCESS PAY

Yes group  ยีดถือข้อมูลที่จัดทำขึ้นใน website ของ บริษัท เป็นข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทุกกรณี ฉะนั้น สมาชิกทุกท่านโปรดนำเสนอข้อมูลในการ สปอนเซอร์ แนะนำ สมาชิกใหม่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ต้องไม่ให้ข้อมูลในสิ่งที่เป็นไปในทางโอ้อวดเกินความเป็นจริง หรือ ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ ในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าเป็น สมาชิก Yes group หรือ กระทำการใดๆเป็นที่เสื่อมเสียแก่ บริษัท หาก สมาชิก ท่านใดกระทำการดังกล่าว ทาง บริษัท ถือว่าผิดจรรยาบรรณ อย่างร้ายแรง อาจถูกตักเตือน หรือถึงตัดออกจากการเป็น สมาชิก ยกเลิกสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้ของสมาชิกผู้นั้น จากบริษัท Yes Group ทั้งหมด ทางบริษัท Yes Group ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

 

Network advertise by Yes Group

ROTATION SYSTEM MATRIX PLAN

 

แผนรายได้  NETWORK  ADVERTISE  รายได้จากทุกการใช้จ่าย จาก สินค้า และ บริการ

สมัครสมาชิกเข้าสู่แผน Go to Success MATRIX PLAN  รับรายได้สูงสุด 8- 15 ชั้นลึกสิทธิที่จะได้รับรับรายได้ 8 ชั้นลึก  จาก PV.ของสินค้า และ บริการ ที่ร่วมรายการ

 

รายได้ตามแผนธุรกิจ

level1.ผู้ลงทะเบียนสิทธิรับรายได้ และเข้าสู่โปรแกรม Rotation System plan (ซื้อสินค้าจากพันธมิตร)สิทธิรับผลประโยชน์ 8 ชั้นลึก level2. เป็นผู้ที่ให้การแนะนำ ผู้ลงทะเบียนสิทธิรับรายได้  จำนวน 10 คน  มีรหัสสิทธิรับรายได้ส่วนตัวจำนวน 5 รหัส และ รหัส สมาชิก ในสิทธินั้น สิทธิรับผลประโยชน์ 15 ชั้นลึก การขี้นตำแหน่ง level2 โดยให้การแนะนำ ผู้ลงทะเบียนสิทธิรับรายได้  จำนวน 10 คน  มีรหัสสิทธิรับรายได้ส่วนตัวจำนวน 5 รหัส )

 

ผลตอบแทน คิดจาก เปอร์เซ็นต์ จากยอด PV. อัตรา ดังนี้

ส่วนลดขยายสายงาน MATRIX PLAN 

level1.ผู้ลงทะเบียนสิทธิรับรายได้  สิทธิรับผลประโยชน์ 8 ชั้นลึก

level2. สิทธิรับผลประโยชน์ 15 ชั้นลึก

 

level 1

ชั้นที่ 1=9 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 2=8 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 3=7 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 4=6 เปอร์เซ็นต์                              

ชั้นที่ 5=6 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 6=6 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 7=4 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 8=2 เปอร์เซ็นต์

level 2

ชั้นที่  9  =1 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 10=0.50  เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 11=0.50 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 12=0.50เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 13=0.25เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 14=0.25 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 15=0.25 เปอร์เซ็นต์

 

ตัดยอดคำนวนผลประโยชน์แบบ  Real time คำนวนยอดรวมสรุปประจำเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือนโอนเงินเข้าบัญชี สมาชิก ทุกว้นที่ 15 เดือนถัดไป

    ทุก รหัส ที่มีรายได้ และมี รายได้ อยู่ในระบบสมาชิกของตัวเอง ระบบจะกันรายได้ในระบบของทุก รหัสสมาชิก จำนวน รหัสละ  1,200 บาท เพื่อไว้ชำระค่าเติมเงินมือถือ และเพื่อเป็น point สำรองไว้ตัดค่า Package ประจำเดือน ตามแผน Success Pay เพื่อ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ สมาชิก ทุกเดือน และ รายได้ส่วนที่เกิน 1,200 บาท จะแสดงใน ทุก รหัสสมาชิก ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โอนจำนวนเงินส่วนที่เกิน 1,200 บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ของจำนวนที่โอนเข้า บัญชีธนาคาร ของ สมาชิก ที่แจ้งไว้กับ บริษัท ในวันที่ 15 ของทุกเดือน เงินจำนวน 1,200 บาท ที่กันไว้ตามแผน Success Pay เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้สมาชิก

สมาชิก ต้องแจ้งบัญชี ธนาคาร ส่วนตัวเจ้าของบัญชีตรงกับข้อมูลเจ้าของ รหัสสมาชิก (ข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และ ชื่ิอเจ้าของบัญชีตรงกัน และ ต้องเป็น รหัสสมาชิก ที่แจ้งข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มการสมัครทุกประการ

 

 

YES COMPLEX LIFE STYLE MALL
SME500

SUCCESS TOGETHER

Passive income

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ ส่วนลด รางวัล ระบบการจัดการของโปรแกรม ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามที่ บริษัท Yes Group กำหนด Yes group ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในระบบการจัดการตามแผน  Rotation System สมาชิก ทุกคนต้องยอมรับ และ ทำตามเงื่อนไข เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง Passive ให้แก่ สมาชิกทุกคน

YES COMPLEX

bottom of page