AFFiLiATE PROGRAM

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ  Yes Group

เรียนเชิญร้านค้าและผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้จากยอดขายด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่แตกต่าง การบริหารการจัดการเครือข่ายผู้บริโภค และ เครือข่ายผู้ประกอบการ สร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการจากทุกการใช้จ่ายของชีวิต 

Management Network Success Together

1/2
ความมั่นคงของธุรกิจ ลูกค้าที่มั่นคง รายได้ที่เพิ่มขึ้น
สมัครเข้าร่วมโครงการโดย

 

1.มอบสิทธิการเป็น สมาชิก Yes Group ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า และ บริการ ของตน โดยมอบส่วนลดพิเศษจากการซื้อสินค้า และ บริการ ส่วนหนึ่งตามจำนวนที่ตกลงกับ Yes Group เพื่อเป็นค่าสมาชิก ให้แก่ผู้ซื้อ สินค้า และ บริการของตน
2.จำหน่าย สินค้า บริการ ของตนเองให้กับสมาชิก Yes group โดยยอมรับการชำระค่าราคาสินค้าของตนเองด้วย Yes wallet ของ Yes group 
3.ยินดีมอบส่วนลดพิเศษให้สมาชิกที่ชำระด้วย Yes wallet หรือ มอบ ส่วนลดให้ Yes group เพื่อนำไปบริหารการจัดการเพื่อสร้างรายได้ให้สมาชิก Yes group ตามแผนธุรกิจ และ สร้างรายได้ให้ เครือข่ายผู้ประกอบการ (จากการปันผลรายได้จากผลประกอบการของธุรกิจ ที่เกิดจากเครือข่ายผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการกับ Yes group ทั้งระบบ)
4.การมอบจำนวนส่วนลดให้ สมาชิก หรือ มอบส่วนลดให้ Yes group จำนวนส่วนลดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ประกอบการ กับการตกลงร่วมกันกับ Yes group
5.เงื่อนไขการรับเงินสดจาก Yes group  ที่เกิจากการจำหน่ายสินค้าของตนเองด้วยการรับชำระราคาโดย Yes wallet ระยะเวลาเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของผู้ประกอบการ กับ Yes group
6.การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ กับ Yes group จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ทั้งสองฝ่ายจะขอยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ และ ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ยกเว้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีเหตอันควรสงสัยว่าอีกฝ่ายไม่สุจริต อีกฝ่ายจะขอยกเลิกสัญญาเสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อยกเลิกสัญญาแล้วหากผู้ประกอบการมียอด Yes wallet เหลืออยู่ จำนวนเท่าใด แม้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้ในการขอแลกเป็นเงินสด Yes group มีหน้าที่ต้องยอมรับแลก และ จ่ายเป็นเงินสดให้อีกฝ่ายหนึ่งในเวลา 7 วันทำการ
 

ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ
ได้รับ

 

1. การทำการตลาด
 

1.1 โปรโมท ธุรกิจฟรีบนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม Yes group เว็บไซต์โฆษณา  วิทยุออนไลน์

 

1.2 ได้รับการสนับสนุนด้านการทำการตลาด โปรโมชั่น ที่ Yes grgoup มอบให้แก่ผู้ประกอบการนำไปมอบให้แก่ลุกค้า

 

1.3 กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และ มั่นคง เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายของสมาชิก Yes group ทั้งทางระบบออนไลน์ ที่กำลังนิยม ไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัย และ ซื้อสินค้า และ บริการจากจุดจำหน่ายโดยตรง     
 
2  ผลตอบแทนทางการเงิน และ รายได้ที่มั่นคง

 

2.1 ส่วนแบ่งรายได้ทั้งระบบของ รหัส สิทธิรับรายได้ Traders Network ตามแผนบริหารการจัดการ Success Program รายได้ที่เกิดจาก รหัสสมาชิก ใต้ รหัส Success Program ทั้งระบบ

 

2.2 ผลกำไรโดยตรงจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นของตนเองกับ สมาชิก Yes group

 

 

 

2.3 รับรายได้จากแผนบริหารการจัดการเครือข่ายผู้บริโภค โอกาสรับรายได้ที่มั่นคงจากรายได้ในส่วนนี้ ถึงเดือนละ ล้านบาท ทุกเดือน และ เพิ่มขึ้น รับรายได้แบบ Passive income

Traders&Member

Success Together

70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแบ่งรายได้สำหรับผู้ประกอบการ ผู้มียอดการแจกรหัสรับรายได้มูลค่ารวม 5,000บาท/1 เดือน  3 เดือน ติดต่อกัน 3เดือน ไม่ติดต่อกัน ใน 12 เดือน

ผู้แนะนำผู้ประกอบการ 5 รายขึ้นไป

10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแบ่งรายได้สำหรับผู้แนะนำผู้ประกอบการ ผู้มียอดการแจกรหัสรับรายได้มูลค่ารวม 5,000บาท/1 เดือน  3 เดือนติดต่อกัน  3เดือน ไม่ติดต่อกัน ใน 12 เดือน

เงื่อนไขการเข้าร่วมธุรกิจกับ
Yes Group

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมธุรกิจกับ Yes Group ด้วยการมอบ รหัสสิทธิรับรายได้ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า และ บริการ

การรับส่วนแบ่งรายได้จากยอดการซื้อสินค้า และ บริการ ของทุกสินค้า และ บริการ ที่ร่วมธุรกิจกับ Yes Group และ ส่วนแบ่งรายได้จากแผนบริหารการจัดการจากแผน Success Pay ทั้งระบบของเครือข่ายผู้ประกอบการ

 

เข้าร่วมโดยการมียอดเติม Eawallet ไว้ใน รหัสร้านค้าเพื่อตัด Package มอบรหัสรับรายได้ ให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้า และ บริการ ตามจำนวนดังนี้

 

1.เติม Ewallet ครั้งแรกจำนวน 5,000 บาท ติดตั้งระบบร้านค้ารับชำระเงินด้วย ewallet สัญลักษณ์แสดงร้านค้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Yes Group Banner โปรโมทธุรกิจบนสื่อ Online ของ Yes Group ฟรี

 

2.เติม Ewallet ครั้งแรกจำนวน 7,500 บาท ติดตั้งระบบร้านค้ารับชำระเงินด้วย ewallet สัญลักษณ์แสดงร้านค้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Yes Group Banner โปรโมทธุรกิจบนสื่อ Online รับ Wibsite โปรโมทธุรกิจ สวยหรูทันสมัย ฟรี

 

3.เติม Ewallet ครั้งแรกจำนวน 10,000 บาท ติดตั้งระบบร้านค้ารับชำระเงินด้วย ewallet สัญลักษณ์แสดงร้านค้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Yes Group Banner โปรโมทธุรกิจบนสื่อ Online รับ Wibsite โปรโมทธุรกิจ สวยหรูทันสมัย ฟรี

 

Package.รหัสรับรายได้มีดังนี้

 

1. 40 ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า Yes capital special 1.5 รับ7จ่าย2ชั้น มูลค่า 3 บาท

 

2. LOVE BITส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า รับ1-4บาท7ชั้นเติมมือถือลด2.5รับ มูลค่า 20 บาท

 

3. 43 ส่วนลดสินค้าเต็มมูลค่า 110Success รับ/จ่าย 10B/10ST 1/2/1 member มูลค่า 110 บาท

 

สิทธิประโยชน์ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

โอกาสทางการค้า

 

1.โปรโมทธูรกิจฟรีบนสื่อ Online ของ Yes Group

 

2. รับ Wibsite โปรโมทธุรกิจ สวยหรูทันสมัย ฟรี

 

3. ขายสินค้าของท่านในระบบเครือข่าย เหมือนท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายด้วยสินค้าของตัวเอง เพิ่มความมั่นคงของลูกค้า และ ขยายฐานลูกค้า

 

4. รับการทำรายการโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าฟรี จากรายการโปรโมชั่นของ Yes Group

 

โอกาสทางการเงิน

 

สิทธิรับรายได้ที่มั่นคงจากเครือข่ายผู้บริโภคตามแผน Success Pay