top of page
ฝูงชน

H FOOD TICKET

ใช้จ่ายอย่างมีความสุข
ในราคาที่ถูกกว่าทุกแอป

ร่วมสร้างสิ่งที่แตกต่าง สร้างความมั่นคงไปพร้อมกัน !

จัดงานวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
เริ่มงาน 15.00 - 24:00 น. ที่ The Happiness Thailand
แผนที่จัดงาน

ทุกความสนุกสร้างความมั่นคงของชีวิต

ขั้นตอนการซื้อบัตร

อ่านสิทธิ์ที่ได้รับและกดเลือก ซื้อบัตร ลงทะเบียนยืนยันซื้อบัตร และชำระเงิน เพื่อยืนยันความถูกต้อง

ซื้อบัตร.png

5

1

2

3

4

 1. แตะ ซื้อบัตร

 2. อ่านสิทธิ์ซื้อตั๋วที่ต้องการซื้อ

 3. แตะ ซื้อบัตร ด้านล่างของหน้านี้

 4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน แตะ บันทึก

 5. ระบบจะแจ้งรหัสสมาชิกและรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ แตะ Home มุมซ้ายบนสุด เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน​

   

   ------------------------

ซื้อบัตร.png

1

2

5

3

4

ขั้นตอนชำระเงิน

 1. เงินแตะ ชำระเงิน ในหน้าหลัก

 2. เลือก Bank Name เลือกหัวข้อราคาบัตร และทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่กำหนด โปรดจดจำ วันและเวลา ในสลิปที่โอน ทำการบันทึกสลิป  กลับมาที่ระบบ โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงกับสลิปโอนเงิน

 • Amount - กรอกราคาบัตร

 • ช่องทางชำระเงิน - เลือกโอนเงิน

 • Bank Name - เลือกให้ตรงกับหัวข้อที่ซื้อบัตร

 • วันที่โอน - เลือกให้ตรงกับสลิป

 • เวลาโอนในหลักฐานการโอนเงิน - ช่องข้างบนระบุเลขชั่วโมง / ช่องด้านล่างระบุเลขวินาที

 • รูป - แตะ เลือกไฟล์ เลือกสลิปที่โอนเงิน

 • แตะ โอนเงิน เพียงครั้งเดียว

  3. เมื่อระบบแสดงข้อความ เสร็จสิ้นขั้นตอน

 • แตะ HOME มุมซ้านบน เพื่อกลับหน้าหลัก

วันเข้างาน

   4. แตะ บัตรของคุณ เพื่อแสดงหลักฐานก่อนเข้างาน

   5. หัวข้อ Coupon ระบบจะแจ้งคูปองตามจำนวนราคาบัตรที่ซื้อ สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดกับร้านค้าพันธมิตรในงาน

รับฟรีเงินออมที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้คนผ่าน H Happiness H Delivery ด้วย H Affilate Program และส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการจัดงานกิจกรรม ทุกครั้ง

 

( สิทธิ์พิเศษเงินรางวัล ที่ได้รับเป็นไปตามที่ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด กำหนด บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขสิทธิ์พิเศษเงินรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้รับทราบล่วงหน้า )

bottom of page