top of page
LOGO.jpg

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบแพลตฟอร์ม The Happiness ของบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด

เงื่อนไขการเข้าร่วมงานกับทีมงานไรเดอร์ผู้ใช้โปรแกรม H Delivery เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร Delivery ให้บริการในฐานะเจ้าของธุรกิจภายใต้ชื่อ H Delivery ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานกับทีมงาน H Delivery ในฐานะไรเดอร์ ต้องชำระเงินจำนวน 2,000 บาท* เพื่อเป็นหลักประกันในการร่วมงานตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม ผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมงานในฐานะไรเดอร์กับทีมงานจะได้รับ เพื่อความสำเร็จจากความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

รับจากการให้บริการของตนเอง
1.เงินจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์จากทุกยอดการสั่งซื้อส่วนตัวจากการให้บริการของตัวเอง (รับทันทีเมื่อรับค่าบริการการจัดส่งสินค้า อาหาร จากลูกค้า)
2.เงินค่าบริการการจัดส่ง คิดจากระยะทางการจัดส่งตำนวนตามพื้นที่การให้บริการจากระบบ AI รับจากระบบการจัดการ  H Delivery จากการทำงานของทุกคนในทีมงาน และจากเงินส่วนแบ่งผลประกอบการโดยรวมของแพลตฟอร์ม The Happiness 
1.เงินประกันความมั่นคง ตามเงื่อนไขที่ The Happiness กำหนดมอบให้ตามเงื่อนไขของบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด
2.เงินหลักประกันความมั่นคงของธุรกิจในฐานะ เจ้าของธุรกิจการให้บริการ จัดส่งอาหาร Delivery ไรเดอร์ผู้ใช้ แพลตฟอร์ม  H Delivery เป็นระบบในการดำเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของธุรกิจ แพลตฟอร์ม The Happiness มอบให้จากผลประกอบการทั้งระบบจากการใช้ระบบของ Partner ที่ใช้แพลตฟอร์ม The Happiness 
 
The Happiness มีการจัดการส่งเสริมการขายสนับสนุนด้านการตลาด หลากหลายช่องทาง การใช้คูปองส่วนลด การจัดกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล รางวัลใหญ่ รางวัลการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการขายให้พาร์ทเนอร์ ไรเดอร์เจ้าของกิจการภายใต้เงินสนักสนุนกิจกรรมจากทางบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงของทุกฝ่ายที่ร่วมใช้แพลตฟอร์ม The Happiness Partner ร้านค้า ไรเดอร์ รวมถึงผู้บริโภค

 

เงินหลักประกันจำนวน 2,000 บาท* ที่ไรเดอร์ชำระไว้เป็นหลักประกันทางแพลตฟอร์ม The Happiness จะมอบคืนให้ผ่านเงื่อนไขผลงานการทำงานของตนเอง ผ่านช่องทางเงินประกันความมั่นคงตามเงื่อนไขที่ The Happiness กำหนด ทำคำสั่งถอนคืนได้ที่ App.H Delevery YesGroupSuccess - Withdraw Customer (thehappiness.biz) ทำคำสั่งถอนคืนได้เมื่อจำนวนเงินสะสมที่แสดงไว้มีจำนวนตั้งแต่ 4,200 บาท เป็นต้นไป และไรเดอร์ผู้ผ่านคุณสมบัติการทำงานตามเงื่อนไขระบบมอบเงินหลักประกันคืน สามารถทำคำสั่งถอนได้เต็มจำนวนที่มีอยู่ในระบบโดยถอนได้ทั้งหมดจากส่วนที่เกิน 1200 บาท และระบบจะทำการประเมินผลการทำงานของไรเดอร์ การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ส่วนรวมกระทบต่อชื่อเสียงของแพลตฟอร์ม ระบบจะมอบสิทธิเบิกถอนยอดเงินใน App.H Delevery YesGroupSuccess - Withdraw Customer (thehappiness.biz) ที่มีอยู่เบิกถอนได้ตามเงื่อนไขให้ตลอดระยะเวลา 6 เดือน สิทธิมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน หลังกำหนดระยะเวลา 6 เดือนระบบจะประเมิณจากผลงานการทำงานที่ผ่านมาในระยะเวลา 6 เดือน หากไรเดอร์ผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินระบบจะมอบสิทธิการเบิกถอนให้เป็นกรรมสิทธิตลอดไป

บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด สงวนสิทธิในการอนุญาติใช้แพลตฟอร์ม The Happiness การระงับสิทธิรับผลประโยชน์ผลตอบแทนใดๆ ที่ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด จัดทำขึ้นและมอบให้ตามเงื่อนใขในทุกกรณี

 

*โอนเงินชำระกับเจ้าหน้าที่ศูยน์ เฮช ในพื้นที่ให้บริการ

ไรเดอร์

ภาวัต ธนตระกลศรี

ประธานกรรมการบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด

bottom of page