top of page

ระบบคูปองแทนเงินสด

ระบบการจัดการใช้จ่ายแทนเงินสด

1. แตะระบบจัดการธุรกิจ

2. แตะ Foodcourt ระบบคูปองแทนเงินสด

3. แตะ My QR Code คิวอาร์โค้ดเติมเงิน แสดง QR ของฉัน หรือแจ้งรหัสคูปองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ เสร็จสิ้น

เมนูลัด

ร้านค้าในพื้นที่ Shop List >

ประวัติสั่งซื้อ Orders >

ประวัติคูปอง History >

IMG_9096.PNG

เปิดระบบ

1. แตะ Shop List ร้านค้าในพื้นที่

2. ระบบจะแจ้งร้านค้าที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ

3. แตะ รูปดวงตา ระบบจะแสดงเมนูของร้านค้า

4. แตะ ปุ่มเพิ่มหรือลด เพื่อสั่งซื้อสินค้า

5. แตะ แถบสีฟ้าแสดงผล ชิ้น - ราคา เพื่อยืนยันเลือกสินค้า

6. แตะ กลับไปเลือกสินค้าเพิ่ม หรือ แตะ ยืนยันราคา

7. แสดงมือถือที่ร้านค้าและรับสินค้าจากร้านค้าที่ใช้บริการ

8. ร้านค้า แตะ ยืนยัน เมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า เสร็จสิ้น

IMG_9094.PNG

ร้านค้าในพื้นที่

1. แตะ Orders ประวัติสั่งซื้อ

2. ระบบสรุปแจ้งรายการสั่งซื้อของสมาชิก

ประวัติสั่งซื้อ.PNG

ประวัติสั่งซื้อ

1. แตะ History ประวัติคูปอง

2. ระบบแจ้งรายละเอียดการใช้คูปอง

ประวัติคูปอง.PNG

ประวัติคูปอง

Shop list
History
Orders
bottom of page