top of page
  • รูปภาพนักเขียนH DELIVERY

H เป็นมากกว่า Affiliate Marketing

อัปเดตเมื่อ 27 ก.ย. 2566


H HAPPINESS

ต้องยอมรับว่าในปี 2023 แพลตฟอร์มต่างๆ ถูกนำเสนอด้วยมุมมองใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษแก่ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้ ถูกสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องและผสานเข้ากับการตลาดรูปแบบใหม่ หนึ่งในนั้นคือ การตลาดแบบพันธมิตร ( Affiliate Marketing ) คือ การทำการตลาดออนไลน์ สร้างตัวเองเป็น “ตัวแทนขาย” แบบไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่ต้องจัดส่งสินค้า อาศัยวิธีการบนโลกออนไลน์ช่วยให้สินค้าขายได้ และรับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากเจ้าของสินค้า หรือนายหน้าอีกทอด ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานและเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดการตัดสินใจใช้แพลฟอร์มต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างชุมชนที่จะสร้างรายได้ให้ตนเอง


Affiliate Marketing

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตลาดแบบ Affiliate Marketing หลักการสำคัญคือการส่งมอบประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่ม บริษัทจึงนำจุดเด่นส่วนนี้มาพัฒนาต่อยอดด้วยแนวคิดสมัยใหม่ คือรวมแนวคิดการตลาดพันธมิตรผสานเข้ากับแนวคิดการตลาดแบบการแบ่งปัน และแนวคิดระบบการปันผลประจำปีนำมาสร้างระบบให้เป็นการปันผลทุกวินาที โดยนำรายได้ของบริษัทกว่า 90 % แบ่งปันกลับคืนให้กับผู้ใช้งานทั้งระบบ ผ่านการใช้งานเครื่องมือต่างๆของระบบผ่านกิจกรรมค้าขายตามปกติ ด้วยหลักการหมุนวน (Success pay rotation system) เพื่อสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในระบบ ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า คนอื่นขาย ร้านเราได้ด้วย คนอื่นจับจ่ายเราได้ เราจับจ่ายคนอื่นได้ แม้เราไม่จับจ่ายหรือร้านเราหยุดขาย แต่รายได้ไม่หยุด ด้วยกระบวนการแบ่งปันหมุนวนระบบของเรา


Success pay rotation system

นั้นจึงทำให้ผู้ใช้งานทั้งสามส่วน ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขับไรเดอร์ ต่างได้รับผลประโยชน์ที่บริษัทได้มอบให้ฟรีร่วมกัน ซึ่งทำให้การตลาดของเราจึงเป็นยิ่งกว่า Affiliate Marketing เพราะ ทุกๆ คน ได้เสมือนได้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของชุมชนธุรกิจขนาดใหญ่ ของแพลตฟอร์ม เฮช ร่วมกัน

ดู 148 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page